Danas je Sv.Toma

Sv.Toma

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog apostola Tomu, praznik u narodu poznat kao Tomindan. Sveti apostol Toma bio je jedan od dvanaestorice prvoapostola Hristovih. Jedan od dvanaest velikih apostola. Kroz njegovu sumnju u vaskršenje Hrista Gospoda, dobila se nova potvrda toga čudesnog i spasonosnog događaja. Na ime vaskrsli Gospod
ponovo se javio učenicima, da bi uverio Tomu. I reče Gospod Tomi: pruži
ruku tvoju i metni u rebra moja, i ne budi neveran nego veran. I Toma uzviknu: Gospod moj i Bog moj.