Fizikalna rehabilitacija

Fizikalna rehabilitacija sokobanja

Fizikalna rehavilitacija u Sokobanji

Nakon svake povrede neophodan je odgovarajući oporavak i postepeno, pravilno vraćanje na prvobitnu funkicju, čemu i služi upravo fizikalna terapija. Njen naziv potiče od grčke reči φύσις – physis koja znači prioda. Stoga je fizikalna rehabilitacija medicinska disciplina koja u svojim tretmanima koristi isključivo prirodne faktore. A drugi deo naziva – rehabilitacija – potiče od latinske reči rehabilitatio koja označava ponovno uspostavljanje pređašnjeg stanja. U fizikalnoj rehabilitaciji se primenjuju raznorazni oblici fizičke energije, kao što su: svetlosna, toplotna, magnetna, mehanička, električna…A sve to radi prevencije ili izlečenja više vrsta povreda. Nije ni čudo da je ovaj metod lečenja jedan od najstarijih u svetskoj istoriji medicine obzirom da je njegova suština isklučivo u prirodnim elementima. Kako u Grčkoj tako i u Rimskoj istoriji postoje prvi spisi koji govore o takozvanoj elektro-terapiji, odnosno o primeni životinjskog elektriciteta u terapijske svrhe. Svetski rasprostranjena je sada kineziterapija, a svoje početke zasnovala je u dalekoj Kini tako što su se njihovi medicinari okrenuli prirodnim pokretačima i svoju pažnju usmerili na pokret, ubod, toplotu i tome slično… U skladu sa razvitkom nauke i tehnologije olakšana je i stavljena pod kontrolu upotreba raznoraznih oblika fizičke energije poput: zvučne energije, svetlosne energije, električne energije, a da ne govorimo o neverovatnim mogućnostima lasera… Fizikalna rehabilitacija može podrazumevati sledeće:  elektrostimulaciju, mahano-terapiju, hidroterapiju u bazenu/kadi, podvodnu masažu, hidrokinezi terapiju, parafin, galvanizaciju… Svaku od ovih terapija posebno Vam pripisuje odgovarajući stručnjak specijlano za Vaše potrebe. Što se tiče hidroterapije, temeratura vode u idealnom slučaju ne bi trebalo da prelazi 30ºC , a ni da pada ispod 28ºC , dok je kod određenih bolesti preporučljiva i hidroterapija u hipotermalnim vodama čija temperatura nadmašuje 30 ºC. Fizikalna rehabilitacija obuhvata širok spektar potpuno prirodnih tretmana te je stoga veoma poželjna i kod zdravih ljudi radi prevencije raznih bolesti.