Klima

klima u sokobanji

Klima Sokobanje

Sokobanja se pre svega svrstava u vazdušne banje, i jedna je od najboljih banja u našoj zemlji. Ono što utiče da njen vazduh bude tako lekovit i zdrav, da ona prednjači u lečenju respiratornih bolesti je nedostatak industrijskih zagađenja, bogatstvo prirode, šuma, planina i vode, a iznad toga svega i njena umereno-kontinentalna klima. Kada stručnjaci iz oblasti medicine, ili prirodnjaci, ili ljudi upoznati sa banjama i banjskim načinima lečenja govore o Sokobanji, oni najviše govore o njenoj izuzetno povoljnoj klimi. Ne morate biti meteoropata da biste osetili prijatne blagodeti sokobanjske klime. Njena specifičnost se ponajviše ogleda u toj ušuškanosti sokobanjske kotline između više planina. Taj planinski „zid“ čini klimu Sokobanje najprijatnijom u našoj zemlji, sprečavajući prodorne vetrove i utičući na održavanje ustaljenih temperatura. Glavne odlike njene umereno-kontinentalne klime su prijatno topla leta, i blage zime. Jaki, šibajći vetrovi tako rasprostranjeni i uobičajeni u Srbji, ovde, u Sokobanjskom kraju, nisu mogući u nekoj većoj meri zbog mnogo šuma koje ga štite… međutim, primetna je takozvana ruža vetrova koja se stvara iznad same kotline i doprinosi čistijem, svežijem i zdravijem vazduhu. Dakle, sa jedne strane Sokobanja je zaštićena od neprijatnih snažnih vetrova, a sa druge strane oni se skupljaju iznad nje utičući na njen vazduh – glavnu odliku i bogatstvo ove banje. Taj vazduh je prvenstveno bogat negativnim jonima ili vitaminima iz vazduha, kako ih još nazivaju, koji podmlađuju organizam, podstiču brži oporavk od raznih bolesti, regeneraciju, poboljšanje i izlečenje mnogih bolesti respiratornih organa. Njena idelana nadmorska visina od 400 metara, sama po sebi utiče na vazduh u kojem je i koncentracija kiseonika viša. Kome bi, po preporuci lekara, prijala još viša nadmorska visina i takav vazduh koji nosi, ima fenomenalan izbor u vidu sledećih okolnih planina: Rtnja, Ozrena, Device, Bukovika… Dakle, penjanje po planinama je i više nego dostupno u Sokobanji, te se time jača otpornost organizma i vežba njegovo prilgođavanje na temperaturalne, vazdušne i klimatske razlike.

klima-sokobanje

O čemu se zapravo radi kada je reč o tim negativnim jonima?

Za početak treba odgovoriti na pitanje – šta su to joni? Joni su električki nabijene čestice, nastale kao posledica prirodnih zračenja Zemlje i Sunca, dejstvom kiše i vetra. Postoje dve „vrste“ jona – pozitivni i negativni. Zanimljivo je to da upravo pozitivni joni imaju negativno dejstvo na naš organizam jer su oni glavni kolektori svih nečistoća u vazduhu (prašina, dim, hemijski zagađivači i tome slično), a takozvani negativni joni imaju vrlo pozitivnu i veliku ulogu za naš organizam – „sprovođenje kiseonika“. Bez njih, svi bismo se ugušuli jer kisonik ne bi imao način da uđe u naš organizam, te su oni zajedno sa kiseonikom od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi. Nezagađena sredina poput Sokobanjske, i njena povoljna klima utiču da je njen vazduh izuzeno bogat negativnim jonima. Nije slučajno što je Sokobanja čuvena po lečenju astme, bronhitisa, pneumonije…

Sunčeva insolacija

Sunčeva insolacija je jedan od mnogobrojnih važnih klimatskih elemenata, a odnosi se na količinu sunčevog zračenja koje pada na neku određenu površinu u nekom određenom periodu. U Sokobanji godišnje ima oko 1860 sunčanih sati, što je izuzetno povoljno. Zimi ih je naravno najmanje, svega trideset odsto, a leti pak najviše.

Temperatura i vlažnost vazduha

Suštinska odlika tepmerature vazduha u Sokobanji je njena konstantnost, odnosno male razlike između najhladnijih i najtoplijih dana ili između temperature u toku dana i u toku noći – sve ove karakteristike pokazuju da je njena klima umerena. Od ovih temperaturalnih promena zavise kako i mnogi drugi klimatski elementi tako i biljna vegetacija. A razlika između najtoplijeg meseca jula, i najhladnijeg meseca januara iznosi svega 20,7°C, što znači da su smene godišnjih doba i njihovi prelazi izuzetno blagi i prijatni, te pogoduju svakom organizmu. Najhladnija temperatura u proseku iznosi -1,2°C, a najtoplija 19,5°C, a nekakva srednja godišnja temeratura iznosi 10,2°C. Na temperaturne odlike utiče mnogo faktora, a to su: sam položaj Sokobanje koji zbog planina sprečava jake vetrove, prostrantvo šuma i ostale vegetacije, vodene površine, vazdušne struje Moravske i Timočke kotline, sunčeva insolacija na ovom prostoru, i tome slično…Vlažnost vazduha se menja u skladu sa godišnjim dobima i padavinama koje ona sa sobom donose, ali prosečna vlažnost vazduha Sokobanje iznosi 75 odsto i ima umerenu vrednost.

Padavine

Kada je reč o padavinama, koje su od ogromnog značaja za održanje biljne vegetacije, u ovom kraju ima ih najviše u proleće i to u maju i junu, i u jesen u novembru. Najmanje padavina ima u januaru, februaru i u oktobru. Srednja godišnja količina padavina iznosi 677 mm ili na slikovitije objašenjen način – na osam suvih dana javljaju se dva dana sa nekim od padavina (kiša, sneg). Kada je reč o snežnim padavinama primetno je smanjenje istih u poslednjih nekoliko godina.
Iz navedenih nekoliko osnovnih odlika klime u Sokobanji i više je nego jasno zašto se o njoj toliko piše, zašto je toliko preporučuju i zašto uspešno leči toliko mnogo bolesti. Umerena klima nosi sve umereno sa sobom – temperaturu, padavine, sunčevo zračenje, vlažnost vazduha, itd… Magle skoro i da nema. Svi faktori – klimatski i geografski čine da vazduh Sokobanje bude jedan od čistijih i najzdravijih u našoj zemlji. Sa odmorom u ovom kraju ne možete pogrešiti u bilo koje doba da odete, jer zimi Vam neće biti hladno, a leti nećete goreti od vrućine, vazduh je bez bližih industrijskih zona svež i čist tokom cele godine, padavina i kada ima nije ih mnogo, a sunca će biti koliko toliko i preko zime. Dakle: leto, jesen, zima ili proleće – nije važno, u Sokobanji će Vam uvek biti prijatno!