Lečenje u Sokobanji

Na ovi mstranam se mžete upoznati o načinu lečenja u Sokobanji

Koje bolesti leči Sokobanja?

 Bolesti koje se uspešno leče u Sokobanji:         Bolesti disajnih organa, kako kod dece tako i kod odraslih (pneumonija i stanja posle pneumonije, bronhijalna astma, akutni i hronični bronhitis, bronhiektazije, akutna i hronična respiratorna insuficijencija, emfizem,  sinuzitis i druga inflamatorna oboljenja disajnih puteva);         Neurološka oboljenja;         Neuroze;         Reumatične bolesti;         Posttraumatska stanja;         […]

Balneoklimatologija

Balneoklimatologija u Sokobanji Suština svake banje je upravo u spoju više prirodnih lekovitih faktora koji istovremeno blagotovorno deluju na organizam podmlađujući ga i regenerišući ga. U ove faktore spadaju prirodni elmenti poput vode, blata, lekovitih gasova, i klimatskih uslova. Nije rasprostranjeno znanje koliko zapravo klima utiče na organizam, ali je činjenica da gde god postoje […]

Respiratorna rehabilitacija

Respiratorna rehablitacija u Sokobanji Obzirom da je Sokobanja najpoznatija u uspešnom lečenju astme i ostalih bolesti disajnih organa, jedan od najzastupljenih oblika terapije je svakako respiratorna rehabilitacija. U ovu vrstu terapije spadaju tretmani poput: drenaže bronhija, vežbe disanja, inhalacije, kondicioniranje i korektivne vežbe. Pored glavnog cilja – izlečenja bolesti – u težim slučajevima respiratorna rehabilitacija […]

Fizikalna rehabilitacija

Fizikalna rehavilitacija u Sokobanji Nakon svake povrede neophodan je odgovarajući oporavak i postepeno, pravilno vraćanje na prvobitnu funkicju, čemu i služi upravo fizikalna terapija. Njen naziv potiče od grčke reči φύσις – physis koja znači prioda. Stoga je fizikalna rehabilitacija medicinska disciplina koja u svojim tretmanima koristi isključivo prirodne faktore. A drugi deo naziva – […]