Terapije koje se primenjuju u Sokobanji

Pre ili kasnije, suočen sa zdrastvenim ili emotivnim problemima, čovek se vraća prirodi. Da li se te poteškoće javljaju u životu sakog čoveka upravo zbog toga da bi ga vratile onom iskonskom – prirodnoj harmoniji, malo ko se danas zapita posmatravši tuđi primer. Sve u svemu, u ovom savremenom načinu života – u izolovanosti od mira - životni udarci su sve češći, a ljudsko zdravlje je sve manje i manje otporno. Stoga bi bilo sjajno kada bi, ipak bili u stanju da učimo na tuđim greškama i da „prvo sprečimo nego da lečimo“. Kruna zdravlja i srećnog života leži u prirodnom okruženju, a ono je i više nego dostupno u našoj prelepoj zemlji. Sokobanja je banja sa najdužom tradicijom i pored prekrasne prirode za odmor svima, pruža i usluge ljudima kojima je već neophodan oporavak.

Spisak bolesti koje se mogu tretirati u Sokobanji, veoma je dugačak, stoga ćemo ovde navesti samo neke. Pored lečenja, već nastalih bolesti, Sokobanja je neprevaziđeno mesto za prevencij istih, ili uopšte za odmor i povratak harmoniji od svakodnevnih stresova prouzrokovanih savremenim „brzim“ načinom života.

Balneoklimatologija

Balneoklimatologija u Sokobanji Suština svake banje je upravo u spoju više prirodnih lekovitih faktora koji istovremeno blagotovorno deluju na organizam podmlađujući ga i regenerišući ga. U ove faktore spadaju prirodni elmenti poput vode, blata, lekovitih gasova, i klimatskih uslova. Nije rasprostranjeno znanje koliko zapravo klima utiče na organizam, ali je činjenica da gde god postoje […]

Respiratorna rehabilitacija

Respiratorna rehablitacija u Sokobanji Obzirom da je Sokobanja najpoznatija u uspešnom lečenju astme i ostalih bolesti disajnih organa, jedan od najzastupljenih oblika terapije je svakako respiratorna rehabilitacija. U ovu vrstu terapije spadaju tretmani poput: drenaže bronhija, vežbe disanja, inhalacije, kondicioniranje i korektivne vežbe. Pored glavnog cilja – izlečenja bolesti – u težim slučajevima respiratorna rehabilitacija […]

Fizikalna rehabilitacija

Fizikalna rehavilitacija u Sokobanji Nakon svake povrede neophodan je odgovarajući oporavak i postepeno, pravilno vraćanje na prvobitnu funkicju, čemu i služi upravo fizikalna terapija. Njen naziv potiče od grčke reči φύσις – physis koja znači prioda. Stoga je fizikalna rehabilitacija medicinska disciplina koja u svojim tretmanima koristi isključivo prirodne faktore. A drugi deo naziva – […]