OTKS Sokobanja

turisticka organizacija sokobanja

Organizacija za turizam, kulturu i sport Sokobanja

Većina kulturnih i sportskih manifestacija, izgradnja raznih centara, skoro svako unapređenje Sokobanjskih ponuda za turiste organizovano je od strane OTKS-a Sokobanja. Ne bi ova banja bila sve ono što je danas da nije ove organizacije. Među njene aktivnosti za razvoj Sokobanje spadaju i: odlična komunikacija i saradnja sa Turističkom organizacijom Srbije i svim ostalim turističkim centrima kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu, stručna marketinška kampanja za što bolje predstavljanje naših bogatstava, konstantno unapređivanje turističkih ponuda i razvoj svih grana turizma (sportski, lovni, naučni, ekoturizam…), promovisanje kvaliteta banje na raznim sajmovima i događajima tog tipa… Kada je reč o banjama u našoj zemlji, ne postoji niko ko nije čuo za Sokobanju, za taj uspeh zaslužna je OTKS Sokobanja. U okviru nje spadaju i Galerija „Milun Mitrović“, Zavičajni muzej, Turističko informativni centar, Etno kutak „Grudonjske vodenice“ i bioskop „Moravica“. U pitanju je jedan veliki rad OTKS-a Sokobanja na očuvanju tradicije i promovisanju pravih vrednosti, na privlačenju turista ka kulturi i prirodi… i sve to ima veliki uticaj na predstavljanje naše zemlje svuda u svetu, jer Sokobanja polako napreduje ka tome da postane jedan pravi svetski turistički centar.

Za sve dodatne informacije:

Kontakt telefon – 018/ 833 -988;

E-mail adresa: otks_sokobanja@beotel.rs