Respiratorna rehabilitacija

Respiratorna rehabilitacija u Sokobanji

Respiratorna rehablitacija u Sokobanji

Obzirom da je Sokobanja najpoznatija u uspešnom lečenju astme i ostalih bolesti disajnih organa, jedan od najzastupljenih oblika terapije je svakako respiratorna rehabilitacija. U ovu vrstu terapije spadaju tretmani poput: drenaže bronhija, vežbe disanja, inhalacije, kondicioniranje i korektivne vežbe. Pored glavnog cilja – izlečenja bolesti – u težim slučajevima respiratorna rehabilitacija ima za cilj i da nauči boesnika kako da normalno živi sa svojom bolešću, kako da diše što pravilinije i da na taj način preostale mogućnosti svog respiratornog i kardiovaskularnog sistema iskoristi što više. Prvo od čega kreće respiratorna rehabilitacija jeste oslobađanje disajnih puteva od nagomilanog sekreta, pomoću aerosoli – inhalacije –  i raznih drenaža. Nakon ove procedure, a u zavisnosti od osobina bolesti, pacijent se priprema za nadaleko čuveni kineziterapijski program vežbi koji ima više namena. Sveukupno respiratorna rehabilitacija sa svim svojim tretmanima koje podrazumeva pomaže u urporavanju ritma disanja čime se poboljšava ekonomičnost, u produbljivanju disanja bez povećanja brzine disanja, kod korekcije držanja tela, kod mobilizacije toraksa i kičme, kao i kod poboljšanja opšte kondicije.