Ribolov

ribolov u sokobanji

Ribolov i ribolovni turizam u Sokobanji

Obzirom na sjajne uslove za bavljenje ribolovom u Sokobanji uopšte (reka Moravica i Bovansko jezero), prirodno je da jedan takav turistički centar radi i na razvoju ribolovnog turizma. Bogato rekama, ali i jezerima ovaj kraj omogućava i rečni i jezerski ribolov. Rečni ribolov razvijen je prvenstveno zahvaljujući reci Moravici koja je bogata sledećim vrstama riba: skobalj, pločajac, krkuša, klen, rečna mrena i potočna mrena. Navedenih vrsta, maltene oduvek i uvek ima u ovoj reci, dok postoje vrste koje se ponekad pojave, ali nikada ih nije bilo u nekom većem broju, poput klenića, balkanskog vijuna, brkica i gavčica. Za ribolovce željne izazova, pored pecanja bele ribe koje je ponajviše zastupljena, postoji i potočna pastrmka sa kojom moju da oprobaju svoje sportske veštine. Mada čini se da, kada je reč o ribolovnom turizmu Sokobanje, najviše udela u njegovom razvoju ima zapravo jezerski ribolov. A kada je reč o jezerskom ribolovu u ovom kraju zapravo je reč o Bovanskom jezeru. Za one manje iskusne ribolovce pecanje na Bovanskom jezeru je pravi raj, jer osim što je sama displina lakša od rečnog ribolova, tako je i samo jezero prepuno raznih vrsta ribe i spada u jedno od najbogatijih jezera naše prelepe zemlje. U njemu obitavaju sledeće vrste riba: klen, linjak, grgeč, amur, smuđ, šaran, som, tolstolobik, beovica, bodorka, deverika, srebrni karaš… Međunarodno takmičenje u lovu na šarana od strane Udruženja sportskih ribolovaca jedno je od prvih sprovedenih ideja u cilju razvijanja ribolovnog turizma Sokobanje. Kada je u pitanju ova grana turizma, nije dovljno samo staviti na znanje koji su prirodni potencijali ovog kraja u tom sportu ( smuđevi od 10kg, šarani od 15kg, amuri od 20kg, somovi od 60kg), već se moraju preuzeti i mnogi organizacioni koraci poput: pridržavanja Zakona o ribarstvu, poribljavanja na osnovu unapred utvrđenih planova, zaštita i održavanje kvaliteta vode jezera, podmalđivanje fonda određenim kvalitetnim vrstama riba, profesionalna ribočuvarska služba, održavanje raznih sportskh manifestacija i takmičenja, te stoga i odgovarajaća reklama i još mnogo toga… Može se reći da je ribolovni turizam mlada grana u Sokobanji, ali obzirom na prepoznati potencijal i vrednosti ona se iz dana u dan sve više razvija i unapređuje.

O uslovima pecanja, dozvolama, sportskim takmičenjima i dešavanjima, kao i svemu ostalom što Vas zanima u vezi sa ribolovom u Sokobanji, najbolje obratiti se sledećem udruženju:

Adresa Udruženja sportskih ribolovaca „Moravica“
18 230, Sokobanja, ulica Svetog Save broj 21.
Broj telefona: + 381 64 27 18 547
E-mail adresa: info@usr-moravica.com