Udruženje „Dr. Jovan Tucakov“ Sokobanja

Udruženje „Dr. Jovan Tucakov“ sokobanja

Šuma, zelenilo, planine, parkovi, vode, zelenilo, životinje, očuvana priroda, nedostatak industrije i zagađenja… sve ove karakteristike odaju jedno rajsko mesto za uzgajanje lekovitog bilja, čime se i bavi Udruženje za lekovito bilje „Dr. Jovan Tucakov“. Ono je osnovano 2002-ge godine u jednoj drugoj banji – Vrnjačkoj Banji, ali se zbog efikasnijeg rada preselilo na teritoriju Sokobanje, gde se vrlo brzo osniva i Prvi srpski edukativni „LAB centar“. Potrebe o osnivanju jednog ovakvog udruženja koje se bavi lekovitim biljkama, javile su se još mnogo ranije, ali mogućnosti naše zemlje nisu mogle da ih isprate odmah. Ipak, do osnivanja je moralo doći. U pitanju je jedno dobrovoljno udruženje čiji članovi mogu biti kako firme i organizacije, tako i individualci, jednostavno svi oni koji se, bilo na profesionalnom ili na početničkom nivou, bave uzgajanjem, branjem, prerađivanjem lekovitog, začinskog ili aromatičnog bilja.

Ciljevi rada Udruženja „Dr. Jovan Tucakov“:

Udruženje „Dr. Jovan Tucakov“ sokobanja

1) Razvijanje i poboljšanje kvaliteta rada kao i zaštita interesa ljudi koji se bave uzgajanjem, berbom, proizvodnjom, promovisanjem i prodajom raznoraznih lekovitih biljaka.
2) Zalaganje za zdraviji život i očuvanje prirodne sredine, edukaciju o ekologiji i očuvanju prirodnih bogatstava. Zaštita i briga o održanju biodiverziteta ( raznolikosti živog sveta na našoj planeti) i genofondu.
Njihove aktivnosti su razne, a ponajviše ih je na polju edukacije ljudi o lekovitom bilju, međutim tu su i brojne sajamske manifestacije, saradnje sa drugim organizacijama… Ukoliko Vas zanima da naučite nešto novo o prirodnim i lekovitim potencijalima naše planete, ili ako ste već u ovoj priči, ali želite da upoznate još takvih ljudi i da se priključite njihovim akcijama, sve neophodne informacije možete dobiti kod Udruženja „Dr. Jovan Tucakov“ :

Adresa udruženja:
18 230, Sokobanja; ulica Njegoševa broj 50.
Tel./fax: 018/ 830 – 076
E-mail adresa: dr.jovan.tucakov@gmail.com
Sajt udružanja: http://www.lekovito-bilje.net